Tirsdag d. 30. Apr kl. 19:30

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands afdeling, indkalder til


Forårsgeneralforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.30

i Helsingør Missionshus, Rosenkildevej 35, Helsingør.

Alle medlemmer af LM Nordsjælland indbydes til generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Beretninger, regnskaber, valglister m.v. vil blive fremsendt senere.

På afdelingsstyrelsens vegne

Svend Bernhard