Medlemsskab

For at blive stemmeberettiget medlem skal man være fyldt 18 år og kunne tilslutte sig foreningens grundlag, som kommer til udtryk i LM’s kerneværdier og vedtægter.

Man kan blive stemmeberettiget medlem af LM igennem sin lokale LM-kreds, frimenighed eller afdeling.

Kontakt den lokale kredsformand om dette.

Se LM´s vedtægter og love